အသဲကြဲၿမိဳ ့ေတာ္

အသဲကြဲေနသူမ်ား စုစည္းရာ
အသည္းကြဲျမိဳ ့ေတာ္သို ့ေရာက္လာေသာမိတ္ေဆြမ်ားကိုေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါတယ္ေနာ္...စိတ္၏ခ်မ္းသားျခင္း...ကိုယ္၏က်မ္းမာျခင္းမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုၾကပါေစဗ်ာ

Wednesday, 21 November 2012

အနာဂတ္ေကာင္းကင္ မိသားစုဝင္ မိလရိပ္အတြက္ ေမြးေန ့ဆုေတာင္း
မဂၤလာပါဗ်ာ

အနာဂတ္ေကာင္းကင္အတြင္းမွ ထင္ရွားေသာမိသားစုဝင္ မန္ဘာေတြရဲ  ့
မဂၤလာရွိေသာေမြးေန ့ရက္ၿမတ္ေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာစုေပါင္း ေတာင္းဆုေခြ်ခဲ့ၾကရင္း
အခုဆိုရင္ ေကာင္းကင္ရဲ  ့ မိသားစုဝင္တစ္ဦးၿဖစ္တဲ့
မိလရိပ္ ရဲ  ့ ေမြးေန ့ရက္ၿမတ္သို ့ ၿပန္လည္၍ ေရာက္ရွိလာၿပန္ပါၿပီ
ဒါေၾကာင့္
ေကာင္းကင္ရဲ  ့မိသားစုဝင္တစ္ဦးၿဖစ္တဲ့ မိလရိပ္ လည္း
ယေန ့က်ေရာက္တဲ ့ေမြးေန ့ရက္ၿမတ္မွစၿပီး
သက္ဆံုးထိတိုင္
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ
<<<ေနလင္ျဖိဳး(နည္းပညာ)မွညီေဆြးအားမဂၤလာလက္ေဆာင္ပံုေဖာ္ေပးပါသည္>>>